René Hilbert's motorcycle trips worldwide and photos from everywhere.

Ungarn / Hungary

Wéi ech aus Ungarn erausgefuer sinn huet den Douanier gefrot wou ech hin géing furen. Nepal? " dat ass awer wäit, wëlls du keen Stempel als Erënnerung an de Pass"?

When I left Hungary, the border guard asked me where I tried to go. Nepal? " that's a long way, you don't want a stamp in your passport as a souvenir"?
  • 16 G

    16 G